Beste gebruiker van de hondenveldjes aan de Clausstraat / Wilhelminsingel,

Hierbij nodigen wij u uit om mee te praten over de inrichting van de hondenveldjes aan de Clausstraat / Wilhelminasingel. We gaan hierover graag met u, als een van de gebruikers van beide veldjes, in gesprek op 27 februari om 20.00 uur, in de Berchplaets. Aanmelden kan tot 22 februari via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De avond is alleen voor u als gebruiker van de veldjes te bezoeken dus niet voor andere inwoners uit Berghem. En in verband met de capaciteit een bewoner per adres.

Hieronder een toelichting op deze uitnodiging.

Aanleiding en doel
De aanwonenden van de hondenveldjes zijn vanwege klachten over de hondenveldjes aan de Clausstraat / Wilhelminasingel in gesprek gegaan met de gemeente Oss en de dorpsraad. De overlast die deomwonenden ervaren heeft te maken met geluid, veiligheid, geur, hygiene/gezondheid en de afstand van de hondenveldjes tot de eigen voorgevel. En ook de druk(te) die de twee aanpalende hondenveldjes geeft voor de omgeving. In de bijlage hierover een korte toelichting en een oplossingsrichting van de omwonenden zelf.

Op basis hiervan is besloten een draagvlak onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de twee velden anders in te vullen. Om dit proces in goede banen te leiden hebben de dorpsraad en de wijk coördinator de handen in een geslagen. Samen zorgen we voor een onafhankelijk traject.

Doelstelling van het draagvlak onderzoek is dan ook het vaststellen welke belangen aanwonenden (perceel grenzend aan de veldjes), omwonenden (cirkel van 150 m) en hondenbezitters hebben bij de hondenveldjes aan de Clausstraat en Wilhelminasingel. Samen met deze groepen bekijken we welke mogelijke oplossingen
er zijn.

Aanpak en vervolg
De gemeente en dorpsraad gaan dus met omwonende, aanwonenden en de hondenbezitters in gesprek. Dit gebeurt op drie verschillende avonden zodat ieder zijn/ haar mening kan geven. Met de drie groepen hebben we het over de probleemsituatie, de ervaringen/ belangen en mogelijke oplossingen.

De wijk coördinator zal, na de gesprekken met de drie groepen, een advies opstellen en deze aanbieden aan gemeente Oss. De dorpsraad zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt. Met het advies kan de gemeente vervolgens een goede afweging maken van belangen maken en een besluit nemen over het aanpassen van de huidige aanwijzing voor hondenveldjes bij de Clausstraat/Wilhelmina singel. Gemeente Oss zal dit advies in behandeling nemen en indien nodig een Aanwijzingsbesluit nemen.

Dit Aanwijzingsbesluit zal worden gepubliceerd. Mensen kunnen in een periode van 6 weken hierop bezwaar maken. Als er bezwaren worden gemaakt worden deze onderzocht, mits deze van belanghebbenden afkomen. Als de bezwaarperiode voorbij is en de mogelijke bezwaren zijn onderzocht, zal de gemeente komen tot een definitief Aanwijzingsbesluit.

We kijken er naar uit met u in gesprek te gaan,
Vriendelijke groet,
Namens de wijk coördinator en Dorpsraad Berghem

Bijlage: toelichting op ervaring probleem en oplossing van aanwonenden

A. Korte toelichting op het ervaren probleem van aanwonenden
Veiligheid: Er zijn het verleden al veiligheidsincidenten geweest en het is wachten op het volgende ….

Het door de heg breken van honden die ineens op de openbare weg en/of stoep springen is een groot punt van zorg. Hiervan zijn in het verleden al gevaarlijke situaties gemeld en omwonenden zijn niet gerust voor de toekomst. Het is wachten tot het weer een keer misgaat met name bij het veldje wat omheind is met een
heg. Ook geven de omwonenden te kennen dat door deze heg ook regelmatig grote ‘indrukwekkende’ honden in de achtertuin/keuken zijn gekomen. Hiervoor hebben de omwonenden zelf (noodgedwongen) maatregelen moeten nemen door poorten en hekken te plaatsen op het eigen terrein.

Geluid: veel indringend geluid, ook op tijden dat je (nog) wil slapen
• het geblaf van honden in het algemeen waardoor je elkaar binnenshuis niet kan verstaan als je met elkaar praat.
• ’s avonds laat honden uitlaten waardoor omwonenden en zeker ook hun kinderen niet/slecht in slaap vallen.
• en ook ’s ochtends vroeg op een tijdstip waarop je eigenlijk nog wil slapen. Denk hierbij ook aan honden die met de auto uitgelaten worden al voor 6 uur ’s ochtends. In deze situaties blijven de honden vaak stil maar is het dus met name het frequente dichtslaan van de deuren van auto’s die maken dat je ruim voor de (werk)dag al ontwaakt en niet meer inslaapt.

Aantrekkelijkheid woning op woningmarkt: kan ik mijn huis nog wel verkopen? En wat brengt het dan op?

De omwonenden geven ook aan zorgen te hebben over de aantrekkelijkheid van hun woning op de woningmarkt. Dit uit zich in een verminderde waarde en ook een verminderd vermogen om te verhuizen.

Ecologisch en esthetisch: de vogels en insecten die hier vroeger waren zijn allemaal weg
Het gebied is ecologisch verschraald aldus de omwonenden. De omwonenden noemen met name de heggen die voorheen op de hondenveldjes stonden die zorgden voor een grotere biodiversiteit (vogeltjes,vlinders, bijen, etc).

Hygiene/gezondheid
Ook geven omwonenden aan zorgen te hebben over de bodemkwaliteit door de frequente en langdurige infiltratie van hondenpoep in de grond

Geur: stank, vooral in de zomer
Ook de stank is een groot punt, wat voor de omwonenden extra indringend is omdat de huizen dichtbij de veldjes gesitueerd zijn. Zeker in de zomer is het vaak erg onaangenaam rapporteren de omwonenden.