Met elkaar, voor elkaar

Welkom op website van de Dorpsraad Berghem.

De dorpsraad is bemand met 6 leden, die zich allen enthousiast willen inzetten voor ons mooie Berghem. De dorpsraad is nog druk bezig om de zevende lid te verwelkomen. Belangrijke punten waar wij extra aandacht aan willen besteden is informatie en communicatie tussen de dorpsraad en de inwoners van Berghem. Deze website is hiervoor een goed middel. Ook via Facebook zijn wij bereikbaar. Daarnaast blijven we elkaar ontmoeten in kleinere kring. En natuurlijk staat het u altijd vrij om ons rechtstreeks te bellen of te mailen. We komen graag in gesprek met u. Ik hoop dat deze site het vertrouwen tussen dorpsraad en inwoners Berghem zal stimuleren zodat de dorpsraad als adviseur van de gemeente Oss met jullie hulp een weloverwogen advies kan geven.

Lang leve Berghem!
Voorzitter, Harmen Snoeijs 06.34188889

                                              Waar kunt u ons vinden? Per mail dorpsraad@berghem.nl (*), facebook/Dorpsraad Berghem en spreek ons maar aan in ons mooie Berghem.

De bewoners van Bilzekruid in de Piekenhoef zien wekelijks onveilige situaties in hun straat. Dit zijn er drie. Er is namelijk een onveilige doorsteek van het Bilzekruid naar het Knopkruid. Vanuit het Knopkruid rijden hier fietsers naar het Bilzekruid terwijl dit een voetpad is. 

Ten tweede rijden er regelmatig busjes van postbedrijven vanuit Boekweithof door het gras en door de greppel heen naar de doodlopende straat Bilzekruid om zo tijd te winnen. Dan hoeven ze niet om te rijden. Die busjes rijden dan ook over het fietspad en het voetpad heen. 

Als laatste punt hebben de bewoners geen zicht als zij het Bilzekruid uitrijden. Op het eind van de straat staat aan de rechterkant een stenen schuurtje. Dat belemmert het zicht naar auto's/fietsers die op de Havikskruid rijden.

De bewoners hebben deze onveilige situaties bij de gemeente gemeld en onlangs contact opgenomen met Dorpsraad Berghem. Zij zijn gaan kijken en hebben de situaties gezien. De bewoners hebben terecht een punt! Dorpsraad Berghem heeft vervolgens contact opgenomen met de gemeente Oss. Ze herkennen de situaties en zijn in actie gekomen. Met een paar kleine wijzigingen zijn twee van de drie situaties verbeterd.

Er zijn twee tegels voor voetgangers bij de doorsteek van het Bilzekruid naar het Knopkruid gelegd. Dit is namelijk een voetpad en geen fietspad. De gemeente Oss hoopt dat de gebruikers zien dat dit een voetpad en geen fietspad is! Op het eind van het Bilzekruid zijn twee paaltjes geplaatst. Nu is er geen mogelijkheid meer om met de auto door de greppel en de groenstrook het Bilzekruid in te rijden.

De gemeente heeft hier met kleine wijzigingen de onveilige situaties aangepakt in het Bilzekruid in de Piekenhoef! De bewoners zijn er blij mee en hopen dat de straat veiliger is geworden. De toekomst zal het uitwijzen.

bilzekruid 2

service 01

Dorpsraad openbare vergaderingen

Maandelijkse (online) openbare vergadering. Meepraten over onderwerpen die in uw dorp spelen.

subsidie

Subsidie aanvraag

Indien u een verzoek heeft voor een subsidie, neem dan contact met ons op

dr leden

Dorpsraad Leden

Klik hier om kennis te maken met onze enthousiaste dorpsraad leden.