Met elkaar, voor elkaar

Welkom op website van de Dorpsraad Berghem.

De dorpsraad is bemand met 6 leden, die zich allen enthousiast willen inzetten voor ons mooie Berghem. De dorpsraad is nog druk bezig om de zevende lid te verwelkomen. Belangrijke punten waar wij extra aandacht aan willen besteden is informatie en communicatie tussen de dorpsraad en de inwoners van Berghem. Deze website is hiervoor een goed middel. Ook via Facebook zijn wij bereikbaar. Daarnaast blijven we elkaar ontmoeten in kleinere kring. En natuurlijk staat het u altijd vrij om ons rechtstreeks te bellen of te mailen. We komen graag in gesprek met u. Ik hoop dat deze site het vertrouwen tussen dorpsraad en inwoners Berghem zal stimuleren zodat de dorpsraad als adviseur van de gemeente Oss met jullie hulp een weloverwogen advies kan geven.

Lang leve Berghem!
Voorzitter, Harmen Snoeijs 06.34188889

                                              Waar kunt u ons vinden? Per mail dorpsraad@berghem.nl (*), facebook/Dorpsraad Berghem en spreek ons maar aan in ons mooie Berghem.

De gemeente Oss en de Dorpsraad Berghem hebben afgelopen dinsdag en woensdag de bewoners en belanghebbenden uitgenodigd voor een bijeenkomst over de inrichting van de Spaander Straatsche Akkers. In de Berchplaets werd bekend gemaakt dat op deze locatie een uniek duurzaamheidsproject 'Bos van Oss' komt. Ecoloog Tjeerd van Tol gaf de plannen in de presentatie aan. Daar werd enthousiast op gereageerd!

Op donderdag 26 januari hebben wethouder Dolf Warris en René van Ass, voorzitter van de stichting Bos van Oss, officieel bekend gemaakt waar ze starten met het Bos van Oss. De Spaander Straatsche Akkers is de eerste locatie waar ze bomen en groen willen aanplanten. Dit gebeurt in nauw overleg met inwoners, scholieren, dorpsraad Berghem, ondernemers en andere belanghebbenden.

 

In totaal willen ze 20 hectare bos in de hele gemeente aanplanten. Ze starten in Berghem, waar de helft van het gebied de Spaander Straatsche Akkers al eigendom van de gemeente is. En nu al in gebruik is als natuurzone. Ook Geffen en de toekomstige wijk Amsteleind zijn genoemd als mogelijke locaties voor extra bosbeplanting. Het is de bedoeling dat de eerste bomen in de Spaander Straatsche Akkers dit najaar de grond in gaan.  

Koele plekken en opvang van water
Met de stichting Bos van Oss zijn gezamenlijke uitgangspunten benoemd. Het bos moet bijdragen aan meerdere doelen. Maar in ieder geval aan de klimaatdoelen (CO 2 opslag en klimaatadaptatie) en biodiversiteit. Het bos moet bij voorkeur een herkenbare eenheid vormen: ‘Het Bos van Oss’. Naast bosaanplant is communicatie over samenwerking en klimaat belangrijk. De Spaander Straatsche Akkers zijn belangrijk voor opvang van hevige regenbuien. En met bos kunnen we koele plekken in de hete zomermaanden creëren.

Passende naam voor deze boslocatie
Om de Spaander Straatsche Akkers als eerste boslocatie aan te wijzen, hebben wij eerst met de dorpsraad en belanghebbenden over dit idee gesproken. De meeste reacties zijn positief. Ook willen verschillende Berghemnaren meedenken over de inrichting van het bos. Samen met betrokken omwonenden zoeken we nog naar een passende naam voor deze boslocatie binnen het Bos van Oss.

Samenwerking met toekomstige bosgebruikers
We betrekken het onderwijs bij de noodzaak van het aanleggen van bos. En natuurlijk bij het behouden van bestaand bos. Zo creëren we bewustwording bij scholieren. Zij zijn de ambassadeurs van de toekomst en symboliseren het toekomstige eigenaarschap.

Uitwerking plannen
Nu de keuze voor de eerste locatie bekend is, kunnen ze starten met de uitwerking van de plannen voor de inrichting. Dat gebeurt op basis van ideeën en wensen van inwoners. Ook kijken we naar het soort bomen dat geschikt is voor dit gebied. En we betrekken partijen bij de aanplant van de eerste bomen later dit jaar.

bergsebos02

service 01

Dorpsraad openbare vergaderingen

Maandelijkse (online) openbare vergadering. Meepraten over onderwerpen die in uw dorp spelen.

subsidie

Subsidie aanvraag

Indien u een verzoek heeft voor een subsidie, neem dan contact met ons op

dr leden

Dorpsraad Leden

Klik hier om kennis te maken met onze enthousiaste dorpsraad leden.