Begin van dit jaar is de welbekende uitkijktoren bij het Ganzenven verwijderd. Reden hiervoor was dat de uitkijktoren door vernielingen geen veilige speelplaats meer was. Na overleg tussen de Dorpsraad en John Martens (Boswachter) voor een geschikt (hufterproof) alternatief, is er half maart een speelboom geplaatst. Dit betreft een Amerikaanse eik die iets verder op in het bos gekapt is. De boom is met een kraan van Theo van de Camp uit Oss naar het Ganzenven gebracht en geplaatst onder toeziend oog van de Dorpsraad en boswachter. Eind maart is de speelboom grotendeels geschild, zodat kinderen er op een prettige wijze op kunnen klimmen en klauteren en de speelboom langduriger mee kan gaan. De speelboom wordt al volop gebruikt en we hopen dat kinderen hier nog lang van mogen genieten. 

Voorstellen IBN Berghem

 

Mijn naam is Roel Bouwman, ik mag mezelf projectleider van Berghem noemen. Samen met mijn eerste medewerker Rob Smorenberg en zijn team zijn wij verantwoordelijk voor bijna alles wat met het groen te maken heeft in Berghem. De gemeente is onze opdrachtgever, maar ook uw mening telt!

Vervolg bijeenkomst ‘Leven op het Bergse Veld’ 4 maart

Tijdens de informatieavond over het Bergse Veld op 26 januari is een toelichting gegeven op het bouwplan, uitleg gegeven over het locatieprofiel/evenementenbeleid en een presentatie gegeven over de inrichting van het plein. Iedereen kon daarna zijn vragen of input geven. Wij hebben veel reacties ontvangen. Dank daarvoor. Op donderdag 4 maart is er een terugkoppeling geweest. Tijdens deze avond is ingegaan op de vragen die gesteld zijn en de input die gegeven is via de dorpsraad.