Beste inwoners van Berghem,

We zijn ontzettend blij dat het weer mogelijk is om fysiek met elkaar in gesprek te komen. Nadat we in oktober sinds lange tijd een eerste openbare vergadering hebben gehouden, staat ook de tweede openbare vergadering op de planning. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening en welkom
  2. Toekomstig zwembad Osseweg
  3. Update veiligheid Berghem
  4. Mededelingen
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

De vergadering start om 19.30u in de Berchplaets. U bent allen van harte welkom bij de vergadering en we hopen op een mooie opkomst!