De eerste openbare vergadering na de versoepelingen omtrent de coronamaatregelen vindt plaats op 12 oktober van 19:30 tot 21:30 in dorpshuis de Berchplaets. Komt u ook? De agenda ziet er als volgt uit:

19.30 - Opening (incl terugblik en vooruitblik)
20.00 - Centrumplan: Meester Gielenplein (Anne)
20.20 - Wadi's Piekenhoef (Gerard)
20.45 - Rondvraag en gesprek met aanwezigen
21.30 - Sluiting

Aansluitend zal er de mogelijkheid zijn nog een drankje te doen om een en ander na te bespreken. Dit vindt plaats in de foyer van de Berchplaets. Wij hopen op deze avond zoveel mogelijk geïnteresseerden te verwelkomen, dus tot aanstaande dinsdag!