BELANGRIJK NIEUWS VAN DE GEMEENTE OSS

 

PERSBERICHT

Datum 08-02-2021

Onderwerp:  Deze week geen inzameling van GFT en papier

Door het winterweer zamelt gemeente Oss deze week geen GFT enpapierin. Dit geldt voor de hele gemeente Oss. Restafval en Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) wordenwel ingezameld.

Vastgevroren GFT-afval en hevige sneeuwval

Het GFT-afval zit door de lage temperatuur vastgevroren in de containers. Daardoor kan de afvalinzameling de containers niet legen. Papier wordt normaal gesproken opgehaald door verenigingen. Dat kan deze week niet vanwege de hevige sneeuwval. Gemeente Oss weet nog niet vanaf wanneer zij weer GFT en papier kan inzamelenDat hangt af van de weersomstandigheden. Gemeente Oss informeert inwoners via www.oss.nl/afval en de afvalwijzer-app wanneer de inzameling weer start.

Blijf op de hoogte via de Afvalwijzer-app

Inwoners kunnen in de Afvalwijzer-app zien op welke dagen het afval normaal gesproken wordt opgehaald. Gemeente Oss verstuurt een pushbericht als het afval niet opgehaald kan worden. De app is gratis te downloaden voor iOS- en Androidtoestellen.